Rezervace termínu obřadu
na Městském úřadu Chrudim

Jiné místo

Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství (dále jen "snoubenci"), že spolu vstupují do manželství.

Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní; činí se v přítomnosti dvou svědků.

Jiné vhodné místo (nutné domluvit osobně na matrice) by proto mělo být po dobu obřadu přístupno veřejnosti a mělo by být důstojné.

V Chrudimi a jejím okolí se nachází mnoho krásných míst pro uzavření sňatku. Na území města jsou rozsáhlé památkové celky, které se mohou stát vhodným místem pro váš svatební den:

Při svatebních obřadech na jiných vhodných místech zajišťujeme pouze přítomnost matrikářky a oddávající/ho. Další služby (květinová výzdoba, hudební doprovod, příp. audio aparatura, fotograf, video, přípitek...) si snoubenci zajišťují sami na své vlastní náklady.

V případě, že se rozhodnete pro sňatek na jiném vhodném místě, musíte být domluveni s majitelem tohoto místa či objektu. Vzhledem k tomu, že majitelem Muzea barokních soch je Město Chrudim, ale provozovatelem je Chrudimská beseda, požadujeme doložit potvrzení o možnosti uzavření manželství v Muzeu barokních soch, které vám vydá pracovnice Chrudimské besedy, tel. 469 660 665, email: beranova@chbeseda.cz.

Veškeré podrobnosti ohledně svatebního obřadu na jiném místě je nutno dohodnout osobně s pracovnicemi matriky Městského úřadu Chrudim.

Telefony: 469 657 210, 469 657 211, 469 657 212


Jiná místa pro inspiraci

Informace k obřadům v Muzeu barokních soch

Místo: Expozice Muzea barokních soch
Kapacita: cca 200 osob, z toho 130 míst k sezení

Kontakt: Chrudimská beseda, 537 01 Chrudim, tel. 469 660 665, email: beranova@chbeseda.cz

Další podrobnosti ohledně svatebního obřadu je třeba dohodnout osobně nebo telefonicky s pracovnicemi matriky Městského úřadu v Chrudimi, Pardubická ul. 67, tel. 469 657 210 – 212.

www.chrudim.eu

Telefony:
469 657 210, 469 657 211, 469 657 212