Rezervace termínu obřadu
na Magistrátu města Liberec

Přečtěte si informace k obřadům na jiných místech

Místo: jakékoliv vhodné místo v katastru obce Liberec (kromě Vratislavic nad Nisou, kde mají svůj matriční úřad), Dlouhý Most, Jeřmanice, Stráž nad Nisou a Šimonovice.

Podle občanského zákoníku je sňatečný obřad veřejný a slavnostní; činí se v přítomnosti dvou svědků. Místo by proto mělo být důstojné a přístupné veřejnosti.
Občanský sňatek lze uzavřít před primátorem, náměstkem primátora nebo pověřeným členem zastupitelstva obce za přítomnosti matrikářky, a to pouze ve správním obvodu statutárního města.

Před započetím samotných příprav je nutné domluvit termín a místo konání obřadu na matrice. Dohodnutá doba začátku obřadu je poté závazná a je nutné ji dodržet.
Při svatebních obřadech na jiných vhodných místech zajišťujeme pouze přítomnost oddávajícího a matrikářky. Jejich dopravu na místo obřadu a zpět zajišťuje úřad. Další služby, např. květinovou výzdobu, hudební doprovod, fotografování, organizaci obřadu atd. si snoubenci zajišťují sami na vlastní náklady.

Poplatky

Poplatky se platí na oddělení matriky.

Rezervaci je nutné provést osobně na oddělení matriky, kde Vám také poskytneme informace o aktuálních volných termínech.
Tel.: 485 243 724; 485 243 723

Magistrát města Liberec
www.liberec.cz

Telefony:
485 243 724, 485 243 723