Rezervace termínu obřadu
na Magistrátu města Liberec

Přečtěte si informace k obřadům na jiných místech

Místo:

Podle občanského zákoníku je sňatečný obřad veřejný a slavnostní; činí se v přítomnosti dvou svědků. Místo by proto mělo být důstojné a přístupné veřejnosti.

Před započetím samotných příprav je nutné domluvit termín a místo konání obřadu na matrice. Dohodnutá doba začátku obřadu je poté závazná a je nutné ji dodržet.
Při svatebních obřadech na jiných vhodných místech zajišťujeme pouze přítomnost oddávajícího a matrikářky. Jejich dopravu na místo obřadu a zpět zajišťuje úřad. Další služby, např. květinovou výzdobu, hudební doprovod, fotografování, organizaci obřadu atd. si snoubenci zajišťují sami na vlastní náklady.

Rezervaci je nutné provést osobně na oddělení matriky, kde Vám také poskytneme informace o aktuálních volných termínech.
Tel.: 485 243 723, 485 243 726

Magistrát města Liberec
www.liberec.cz

Telefony:
485 243 723, 485 243 726