Rezervace termínu obřadu
na Magistrátu města Liberec

Poplatky za svatby

Správní poplatky

Pro konání svatebních obřadů byla stanovena obřadní síň liberecké radnice a pátek jako den pro přijímání prohlášení. Za svatební obřady v tento den a na tomto místě není proto vybírán žádný správní poplatek.

Svatby uzavřené mimo stanovenou dobu a mimo úředně určenou místnost podléhají správnímu poplatku ve výši 1 000,- Kč. Správní poplatek se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně mimo stanovenou dobu.

Pokud jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt na území České republiky, správní poplatek je stanoven ve výši 2 000,- Kč.

Pokud žádný ze snoubenců nemá trvalý pobyt na území České republiky, správní poplatek je stanoven ve výši 3 000,- Kč.

Ostatní platby

V případě konání svatebního obřadu v obřadní síni liberecké radnice uhradí snoubenci provozní poplatek ve výši 605 Kč (částka včetně 21 % DPH).

V případě konání svatebního obřadu na jiném místě než v obřadní síni liberecké radnice, zaplatí snoubenci paušální náhradu ve výši 1210 Kč (částka včetně 21% DPH). Od paušální náhrady nákladů jsou osvobozeni snoubenci, kteří nemohou uzavřít sňatek na určeném místě (liberecká radnice) ze závažných zdravotních důvodů.

Magistrát města Liberec
www.liberec.cz

Telefony:
485 243 724, 485 243 723