Rezervace termínu obřadu
na Městském úřadu Litoměřice

Přečtěte si informace k obřadům na jiných místech

Prohlášení o uzavření manželství se dle občanského zákoníku činí veřejně, slavnostním způsobem a v přítomnosti dvou svědků. Jiné vhodné místo (nutné domluvit osobně na matrice) by proto mělo být po dobu obřadu přístupno veřejnosti a mělo by být důstojné. Pokud má obřad proběhnout pod širým nebem, je nanejvýš vhodné mít připravenu „záložní variantu“ pro případ nepříznivých povětrnostních podmínek (přístřešek, přesun do vnitřních prostor). Požadavek zákona na důstojnost místa úředníci řeší zpravidla předběžným seznámením se s dotčeným místem. Další informace podá matrika Městského úřadu v Litoměřicích.

V případě sňatku, jehož konání si snoubenci přejí v prostorách zámku Ploskovice, je třeba se řídit otevírací dobou a volnou kapacitou zámku. Tyto informace si ověříte na tomto odkazu https://www.zamek-ploskovice.cz/.

Správní poplatek za sňatek na jiném vhodném místě činí 1.000,- Kč.

Jestliže jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt na území České republiky, uvedený poplatek se navyšuje o částku 2.000,- Kč.
Pokud oba snoubenci nemají trvalý pobyt na území České republiky, výše uvedený poplatek se navyšuje o 3.000,- Kč.

Výše uvedená platba se hradí v hotovosti na matrice Městského úřadu Litoměřice.

Při svatebních obřadech na jiných vhodných místech zajišťujeme pouze přítomnost matrikáře/ky a oddávajícího. Další služby si snoubenci zajišťují sami na své vlastní náklady.

Rezervace svateb na jiném místě je nutné domluvit osobně nebo telefonicky s pracovnicemi matriky Městského úřadu Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, tel. 416 916 113, 416 916 532, 416 916 533.

www.litomerice.cz

Telefony:
416 916 113, 416 916 532, 416 916 533