Rezervace termínu obřadu
na Městském úřadu Litoměřice

Poplatek za svatby

V souladu se zákonem o správních poplatcích č. 634/2004 Sb. je vybírán správní poplatek ve výši 1000,- Kč za sňatek na jiném vhodném místě, příp. v jiný než stanovený den.
Poplatek za obřad na zámku v Ploskovicích je 4000,- Kč + výše uvedený poplatek 1000,- Kč.

Tyto poplatky se netýkají obřadů konaných na radnici města.


www.litomerice.cz

Telefony:
416 916 113, 416 916 532, 416 916 533