Rezervace termínu obřadu
na Magistrátu města Pardubic

Přečtěte si informace k obřadům na jiných místech

Prohlášení o uzavření manželství se dle občanského zákoníku činí veřejně, slavnostním způsobem a v přítomnosti dvou svědků. Jiné vhodné místo (nutné domluvit osobně na matrice) by proto mělo být po dobu obřadu přístupno veřejnosti a mělo by být důstojné. Pokud má obřad proběhnout pod širým nebem, je nanejvýš vhodné mít připravenu „záložní variantu“ pro případ nepříznivých povětrnostních podmínek (přístřešek, přesun do vnitřních prostor). Požadavek zákona na důstojnost místa úředníci řeší zpravidla předběžným seznámením se s dotčeným místem. Další informace podá matrika Magistrátu města Pardubic.

Správní poplatek za sňatek na jiném vhodném místě činí 1.000,- Kč.

Jestliže jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt na území České republiky, uvedený poplatek se navyšuje o částku 2.000,- Kč.
Pokud oba snoubenci nemají trvalý pobyt na území České republiky, výše uvedený poplatek se navyšuje o 3.000,- Kč.

Výše uvedená platba se hradí v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Magistrátu města Pardubic.

Při svatebních obřadech na jiných vhodných místech zajišťujeme pouze přítomnost matrikáře/ky a oddávajícího. Další služby (květinová výzdoba, slavnostní přípitek, hudební doprovod, příp. audio aparatura, fotograf a video, …) si snoubenci zajišťují sami na své vlastní náklady.

Rezervace svateb na jiném místě je nutné domluvit osobně nebo telefonicky s pracovnicemi matriky Magistrátu města Pardubic, nám. Republiky 12, tel. 466 859 695, 466 859 701, 466 859 692.

© Magistrát města Pardubic
pardubice.eu  |   Zpracování osobních údajů

Telefony:
466 859 695, 466 859 701, 466 859 692