Rezervace termínu obřadu
na Magistrátu města Pardubic

Přečtěte si informace k obřadům na hradu Kunětická hora

Místo: Rytířský sál hradu Kunětická hora od května do září
Kapacita: cca 80 osob, z toho 26 míst k sezení

Poplatky

Jestliže jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt na území České republiky, uvedený poplatek se navyšuje o částku 2.000 Kč.
Pokud oba snoubenci nemají trvalý pobyt na území České republiky, výše uvedený poplatek se navyšuje o 3.000 Kč.

Výše uvedená platba se hradí v hotovosti na pokladně Magistrátu města Pardubic.

Na hradě Kunětická hora zajišťujeme pouze přítomnost matrikáře/ky a oddávajícího. S ohledem na akustiku historického prostoru doporučujeme zajištění živé hudby.

Vedle výše uvedených poplatků je nutno počítat s poplatkem vybíraným hradem za pronájem prostor. Ten činí 4.500 Kč (včetně DPH). Cena zahrnuje kromě samotného pronájmu i uzavření Rytířského sálu pro veřejnost, úpravu uspořádání nábytku a květinovou výzdobu na obřadní stůl.

Další informace najdete na stránkách hradu Kunětická hora.
Kontakt: Správa hradu Kunětická hora, 533 52 Staré Hradiště, tel. 466 415 428, e-mail kunetickahora@npu.cz.

Další podrobnosti ohledně svatebního obřadu je třeba dohodnout osobně nebo telefonicky s pracovnicemi matriky Magistrátu města Pardubic, nám. Republiky 12, tel. 466 859 695, 466 859 701, 466 859 692.

© Magistrát města Pardubic
pardubice.eu  |   Zpracování osobních údajů

Telefony:
466 859 695, 466 859 701, 466 859 692