Rezervace termínu obřadu
na Magistrátu města Pardubic

Platby za svatby

Rada města Pardubic stanovuje s účinností od 1. ledna 2012 provozní platby za uzavření manželství a prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství (oboje dále jen jako: "obřady") v níže stanoveném rozsahu a výši platby:

  1. obřady konané na radnici města na Pernštýnském nám. 1 ve dny určené pro uzavírání manželství (pátky a soboty vyjma státních svátků a 31. 12.) bez platby
  2. obřady konané na radnici města na Pernštýnském nám. 1 v ostatní pracovní dny (pondělí až čtvrtky vyjma státních svátků a 31. 12.) – 3000,- Kč
  3. obřady konané na radnici města na Pernštýnském nám. 1 v neděli či státní svátek mimo dny uvedené v bodě 7 – 5.000,- Kč
  4. uzavření manželství konané na pardubickém zámku a hradu Kunětická hora ve dny určené pro uzavírání manželství (pátky a soboty vyjma státních svátků a 31. 12.) – 1000,- Kč
  5. uzavření manželství konané na jiném vhodném místě mimo pardubickou radnici, pardubický zámek a hrad Kunětická hora ve dny určené pro uzavírání manželství (pátky a soboty vyjma státních svátků a 31. 12.) – 3000,- Kč
  6. uzavření manželství konané na jiném místě, než je radnice města, ve dnech pondělí - čtvrtek, neděle, či ve státní svátek mimo dny uvedené v bodě 7 – 5000,- Kč
  7. obřady konané ve dnech 1. 1., 24. 12., 25. 12., 26. 12. a 31. 12. kalendářního roku – 10000,- Kč

Platba bude vybírána předem (před provedením úkonu). Poplatníkem je kterýkoliv ze snoubenců či osob hodlajících učinit prohlášení o vstupu do partnerství. Platbu vybírá referent oddělení matriky odboru správních agend Magistrátu města Pardubic.

Pokud následně nedojde k obřadu (uzavření manželství či prohlášení o vstupu do partnerství), platba bude plátci na základě jeho žádosti potvrzené referentem matriky v plném rozsahu vrácena.

Od platby jsou osvobozeni snoubenci, popř. osoby hodlající vstoupit do registrovaného partnerství, kteří nemohou uzavřít sňatek či vstoupit do partnerství na určeném místě (radnice města na Pernštýnském nám. 1) či v určené dny (pátek a sobota vyjma státního svátku) ze závažných zdravotních důvodů.

K výše uvedené provozní platbě je dále vybírán správní poplatek ve výši 1000,- Kč v souladu se zákonem o správních poplatcích č. 634/2004 Sb. Tento poplatek se netýká obřadů konaných na radnici města.

© Magistrát města Pardubic
pardubice.eu  |   Zpracování osobních údajů

Telefony:
466 859 695, 466 859 701, 466 859 692