Rezervace termínu obřadu
na Městském úřadu Rosice

Jiné vhodné místo ke sňatku

Prohlášení o uzavření manželství se dle zákona o rodině činí veřejně, slavnostním způsobem a v přítomnosti dvou svědků. Jiné vhodné místo (nutné domluvit osobně na matrice) by proto mělo být po dobu obřadu přístupno veřejnosti a mělo by být důstojné.

V Rosicích a okolí se nachází mnoho krásných míst, které se mohou stát vhodným místem pro váš svatební den, nejvíce jsou snoubenci využívány:

Lze však dohodnout i jiné místo podle vašeho výběru.

Při svatebních obřadech na jiných vhodných místech zajišťujeme pouze přítomnost matrikářky a oddávající/ho. Další služby (květinová výzdoba, hudební doprovod, příp. audio aparatura, fotograf, video, přípitek...) si snoubenci zajišťují sami na své vlastní náklady.

V případě, že se rozhodnete pro sňatek na jiném vhodném místě, musíte být domluveni s majitelem tohoto místa či objektu.

Veškeré podrobnosti ohledně svatebního obřadu na jiném místě je nutno dohodnout osobně s pracovnicí matriky Městského úřadu Rosice – telefon: 546 492 172.


Jiná místa pro inspiraci

Město Rosice
www.rosice.cz

Telefon:
546 492 172