Rezervace termínu obřadu
na Městském úřadu Rosice

Poplatky za svatby

Rada města Rosice stanovila následující oddací dny tj. dny, ve kterých budou konány svatební obřady v obřadní síni zdarma:
každá lichá sobota v kalendářním měsíci, v době od 10,00 do 13,30 hodin.

Pokud budete uzavírat manželství mimo tuto stanovenou dobu nebo mimo úředně stanovenou místnost (obřadní síň) jsou svatební obřady zpoplatněny správním poplatkem 1.000,- Kč.

Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze 1 má trvalý pobyt na území ČR, je zpoplatněno částkou 2.000,- Kč.
Uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR, je zpoplatněno částkou 3.000,- Kč.

Poplatek bude vybírán předem (před provedením úkonu). Poplatníkem je kterýkoliv ze snoubenců. Poplatky lze hradit v hotovosti nebo platební kartou přímo na pokladně Městského úřadu Rosice.

Město Rosice
www.rosice.cz

Telefon:
546 492 172