Rezervace termínu obřadu
na Městském úřadu Rosice

Poplatky za sňatky a registrovaná partnerství

Jsou vybírány v souladu se zákonem č. 634/2004/Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Obřadní síň rosické radnice byla stanovena radou města jako místo pro uzavírání manželství a přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství a lichá sobota v době od 10,00 do 13,30 hodin jako den pro konání těchto obřadů. Za obřady uzavřené v lichou sobotu v obřadní síni rosické radnice proto není vybírán žádný správní poplatek.

Správní poplatky

Poplatek bude vybírán předem (před provedením úkonu). Poplatníkem je kterýkoliv ze snoubenců. Poplatky se hradí v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu Rosice, nebo bankovním převodem. Číslo účtu a variabilní symbol bude sdělen při podání žádosti matrikářkou MěÚ Rosice.

Město Rosice
www.rosice.cz

Telefon:
546 492 172